Ertholmene:
Frederiksų og Christiansų

Billedet kan flyttes og/eller stoppes med musen - eller piletasterne
Zoom med + og - tasterne
Start billedrotation ved klik i kanterne af billedet.

Courtesy of FerieBornholm.dk BornholmSommer.dk

                                                          Panoramaoptagelser P-E Rath Holm